CENTENARY AND BEYOND - NATU 1918 – 2018
call us: 035 772 1608
email us: letstalk@natu.org.za
Social

Mr S L Ngcobo

One comment on “Mr S L Ngcobo

  1. muzi zulu Reply

    Sicela usizo Izingane zethu aziyitholile imiphumela Kametric bezi bhala ngo May .Eman University bayavala ngo September .Sethenjiswa ukuthi amaresult sowathola ngo augus sesifone yonke indawo omunye ukhpmba omunye

    I zingane zethu zabhala izifundo ezinga phelele ngo December emva kokuthi sigcwalisiswe amafomu kwathiwa ezinye izifundo mazozibhala ngo May 2016 Sezizohlala onyaka wasibili uma zingawatholi ama result

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

17 − 1 =